Yangın Algılama Sistemleri

YANGIN ALGILAMA SİSTEMLERİ

Yangını başlangıç anında tespit edip uyarı elemanları ile müdahale birimlerini yönlendirmek, varsa söndürme sistemlerini uyarmak ve ortamda tehlike arz eden birimleri devre dışı bırakmaktır.Çeşitli tip algılama elemanları kullanılarak hemen her uygulama alanı için çözüm üretmek mümkündür (işyerleri,depolar,evler,oteller, fabrikalar, okullar, hastaneler vb.) Yangın algılama sistemleri yukarıda sayılan yerlerde sıklıkla kullanılmaktadır.

Yangın Alarm Sistemlerinde en basit anlamıyla bir yangın Algılama paneli bulunur. Panel çeşitli tip algılama elemanlarından (dedektörler(Duman Dedektörü,Isı dedektörü,Multi Sensör,Alev dedektörü vb.), butonlar vb.) gelen uyarıları değerlendirip uyarı elemanlarını (sirenler, flaşörler vb.) aktif duruma getirir. Yangın Algılama Sistemleri çalışma prensibi bakımından iki ayrı bölümde değerlendirilir.

1- Analog Adresli Yangın Algılama Sistemleri.
2- Konvansiyonel Yangın Algılama Sistemleri,

1-Analog adresli yangın algılama sistemleri: Adresli sistemlerde algılama elemanlarının bağlandığı loop (döngü) hatları mevcuttur. Loop hattının sayısı ve kablolama mesafesi kullanılan panele bağlıdır. Bir loop hattına 128 tane adresli eleman (dedektör, buton) bağlanabilir. Loopta bulunan algılama elemanları kendi içerisinde bölgelere ayrılabildiği gibi her bir algılama elemanı üzerinde barındırdığı aderesleme switch’i sayesinde panel tarafından bireysel olarak algılanabilir. Yani herhangi bir dedektör algılama yaptığında dedektörün yeri bireysel olarak panel üzerinden tespit edilebilir. Konvansiyonel sistemler ve adresli sistemler uygulama yerlerine göre seçilip boyutlandırılmaktadır. Bünyesinde az sayıda algılama elemanı barındıran sistemler için konvansiyonel elemanlar yeterli olmakta ve ucuz çözümler sunmaktadır.Bu tip yangın alarm panelleri daha çok büyük ölçekli binalarda kullanılır.Adresli yangın alarm panelleri iki türlüdür Analog Adresli Yangın alarm panelleri,Elektronik Adresli Yangın alarm panelleri,Analog Adresli yangın algılama sistemlerinde adresleme dedektörler üzerinden swicler ile yapılır.Elektronik Adresli yangın algılama sistemlerinde ise adresleme panel tarafından otomatik olarak atanır.

2-Konvansiyonel yangın algılama sistemleri: Yangın alarm sistemlerinde kullanılan algılama paneli , algılama elemanlarının bağlandığı bölgelerden oluşmaktadır. Bölge sayısı panelin kapasitesi ile ilgilidir. ( 2....64) Her bölgeye 20 adet algılama elemanı (dedektör) bağlanabilir. Panel ayrıca yangın ihbar butonları ve sirenlerin bağlanacağı giriş ve çıkışlara sahiptir. Herhangi bir dedektör algılama yaptığında veya yangın ihbar butonuna basıldığında, söz konusu algılama elemanı panel üzerinde hangi bölgeye ait ise o bölgeden uyarı sinyali gelir. Örnek olarak : 20 dedektörün bağlı olduğu bir bölgedeki herhangi bir dedektör algılama yaptığında o bölgeden uyarı gelecektir. ( Ama uyarının hangi dedektörden geldiği belli olmayacaktır.) Bu tip Yangın alarm panelleri küçük ve orta çaplı binalarda ve kullanılır.

YANGIN ALGILAMA SİSTEMİ ELEMANLARI

İyonizasyon Duman Dedektörü: Yangının başlangıç evresinde, gözle görülemeyen duman parçacıklarının çift odacıklı sensör tarafından algılanmasıyla aktive olur. Bu dedektör ortamın sıcaklığında ve nem düzeyinde oluşacak değişimlerden etkilenmez.

Optik Duman Dedektörü: yavaş ve tüterek gelişen yangınlarda, daha büyük duman parçacıklarının optik sensör tarafından algılanmasıyla aktive olur. Bu dedektör ortamın sıcaklığında ve nem düzeyinde oluşacak değişimlerden etkilenmez.

Sabit Sıcaklık Dedektörü: 60oC’ da aktive olan standart versiyon ile 90oC’ da aktive olan (mutfak, kazan dairesi vb. için) yüksek sıcaklık versiyonu mevcuttur.

Sıcaklık Artış Hızı Dedektörü: bir yangın durumunda 60oC’ da hemen devreye girme özelliğinin yanısıra ortam sıcaklığındaki hızlı değişimlerle aktive olur.

Kombine Optik Duman ve Sıcaklık Dedektörü: EFS306’ nın optik algılama özelliğine ve ayrıca bir sabit sıcaklık sensörüne (60oC) sahiptir. Olası yangının yavaş gelişeceği tahmin edilen ortamlarda algılamayı garanti etmek için, sıcaklığın belli bir sınırı hızla aşmasıyla aktive olan bu tip dedektörler idealdir.


 

'Yatırımınızı Yangından Korumak İçin Arayın'
Gsm: 0505 871 59 98

Copyright © YTD Mühendislik Tasarım ve Danışmanlık Hizmetleri - Tüm Hakları Saklıdır. seo vsp vsp Sitemap

Valid XHTML 1.0 Transitional