Acil Durum Asansörü Basınçlandırma Sistemleri

 

19 Aralık 2007 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı: 26735

BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

 
MADDE 4 ç) Acil durum asansörü (İtfaiye asansörü): Binalarda bulunan, kullanımı doğrudan yangın söndürme ve kurtarma ekiplerinin veya itfaiyenin denetimi altında bulunan ve ek korunum uygulanmış olan özel asansörü olarak tanımlanmaktadır.
 
BYKHY - 2007 ALTINCI BÖLÜM'de Asansörler ile ilgili kriterler şu şekildedir.
 

Asansörlerin özellikleri

MADDE 62- (2) Asansör kuyusu ve makina dairesi, yangına en az 60 dakika dayanıklı ve yanıcı olmayan malzemeden yapılır.

(3) Aynı kuyu içinde 3’den fazla asansör kabini düzenlenemez. 4 asansör kabini düzenlendiği takdirde, ikişerli gruplar hâlinde araları yangına 60 dakika dayanıklı bir malzeme ile ayırılır.

(4) Asansör kuyusunda en az 0.1 m2 olmak üzere kuyu alanının 0.025 katı kadar bir havalandırma ve dumandan arındırma bacası bulundurulur veya kuyular basınçlandırılır. Aynı anda bodrum katlara da hizmet veren asansörlere, bodrum katlarda korunmuş bir koridordan veya bir yangın güvenlik holünden ulaşılması gerekir. Asansörlerin kapıları, koridor, hol ve benzeri alanlar dışında doğrudan kullanım alanlarına açılamaz.  

(7) Asansör kapılarının yangına karşı en az 30 dakika dayanıklı ve duman sızdırmaz olması, yapı yüksekliği 51.50 m’den yüksek binalarda yangına karşı en az 60 dakika dayanıklı ve duman sızdırmaz olması gerekir.

 

Acil durum asansörü

MADDE 63- (2) Yapı yüksekliği 51.50 m'den daha fazla olan yapılarda, en az 1 asansörün acil hâllerde kullanılmak üzere acil durum asansörü olarak düzenlenmesi şarttır

(6) Acil durum asansörünün makina dairesi ayrı olur ve asansör kuyusu basınçlandırılır.

Yüksek yapılarda acil durum asansörü uygulması ve asansör kuyusunun basınçlandırılması gerekmektedir.

 

 

 

 

 

 


 

'Yatırımınızı Yangından Korumak İçin Arayın'
Gsm: 0505 871 59 98

Copyright © YTD Mühendislik Tasarım ve Danışmanlık Hizmetleri - Tüm Hakları Saklıdır. seo vsp vsp Sitemap

Valid XHTML 1.0 Transitional